Otomatik Hidrolik Numune Çıkarma Krikosu
Cihaz Özellikleri Cihaz Sorumlusunun
Markası / Modeli / Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Ermedin TOTİÇ
Demirbaş Sicil Numarası Telefon 0378 5011000 - 1628
Cihaz Durumu / Adedi Aktif / 1 adet Eposta ermedintotic@bartin.edu.tr
Bulunduğu Labaratuvar Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi / İnşaat Mühendisliği Bölümü / Zemin Mekaniği ve Ulaştırma Laboratuvarı
Cihaza Ait Resimler