Çeker Ocak
Cihaz Özellikleri Cihaz Sorumlusunun
Markası / Modeli Protech / Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Fahriye ZEMHERİ
Demirbaş Sicil Numarası 253.3.6.99-121 Telefon 0378 501 1000-1510
Cihaz Durumu / Adedi Aktif / 1 adet Eposta fzemheri@bartin.edu.tr
Bulunduğu Labaratuvar Fen Fakültesi / Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü / Moleküler Biyoloji Laboratuvarı
Cihaza Ait Resimler


Teknik Özellikleri

Genel laboratuvar kullanımına uygundur.