Parmak Rehabilitasyonu için EMG Kontrollü Robotik Sistem Geliştirilmesi
Malzeme / Metod /
Ücret
Sorumlu Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin AKTAN
Uygulayan Labaratuvar Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi / Mekatronik Mühendisliği / Biyomekatronik ve Akıllı Sistemler Laboratuvarı