X-Işını Kırınım Deseni Çekimi (Standart XRD Çekimi- Faz Analizi İçermeyen)
Malzeme / Metod /
Ücret 60 TL / Numune
Sorumlu Öğr. Gör. Halil EŞGİN
Uygulayan Labaratuvar Bartın Üniversitesi / Merkezi Araştırma Laboratuvarı / Karakterizasyon Laboratuvarı