Numuneleri Karıştırmak İçin
Malzeme / Metod /
Ücret
Sorumlu Dr. Öğr. Üyesi Gülten GÜNEŞ
Uygulayan Labaratuvar Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi / Çevre Mühendisliği Bölümü / Merkezi Araştırma Laboratuvarı(Kat 2 oda no 3, Sağ)