Araştırma Laboratuvarları Listesi
S.NO Labaratuvar Adı Bağlı Olduğu Kurum
1 Anti-Kanser Araştırma Laboratuvarı Bartın Üniversitesi - Merkezi Araştırma Laboratuvarı
2 İnce Film Laboratuvarı Bartın Üniversitesi - Merkezi Araştırma Laboratuvarı
3 Karakterizasyon Laboratuvarı Bartın Üniversitesi - Merkezi Araştırma Laboratuvarı
4 Mekanik Test Laboratuvarı Bartın Üniversitesi - Merkezi Araştırma Laboratuvarı
5 Polimer Laboratuvarı Bartın Üniversitesi - Merkezi Araştırma Laboratuvarı
6 Spektroskopi Laboratuvarı Bartın Üniversitesi - Merkezi Araştırma Laboratuvarı
7 Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) Laboratuvarı Bartın Üniversitesi - Merkezi Araştırma Laboratuvarı
8 Termal Analiz Laboratuvarı Bartın Üniversitesi - Merkezi Araştırma Laboratuvarı
9 Sanal Gerçeklik Laboratuvarı Fen Fakültesi - Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü
10 Bitki Biyoteknolojisi Laboratuvarı Fen Fakültesi - Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
11 Hücre Kültürü Laboratuvarı Fen Fakültesi - Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
12 Moleküler Biyoloji Laboratuvarı Fen Fakültesi - Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
13 Nanoteknoloji Laboratuvarı Fen Fakültesi - Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
14 Sentez ve Karakterizayon Laboratuvarı Fen Fakültesi - Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
15 Akıllı Lojistik Sistemleri Laboratuvarı Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
16 Siber Güvenlik Ve Biyometri Laboratuvarı Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
17 Merkezi Araştırma Laboratuvarı (Kat 2 oda no2,Sağ) Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi - Çevre Mühendisliği Bölümü
18 Merkezi Araştırma Laboratuvarı(Kat 2 oda no 3, Sağ) Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi - Çevre Mühendisliği Bölümü
19 Merkezi Araştırma Laboratuvarı(Kat 2 oda no 3, Sol) Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi - Çevre Mühendisliği Bölümü
20 Su ve Hava Kirliliği Laboratuvarı Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi - Çevre Mühendisliği Bölümü
21 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Laboratuvarı Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
22 Hidromekanik Laboratuvarı Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi - İnşaat Mühendisliği Bölümü
23 Zemin Mekaniği ve Ulaştırma Laboratuvarı Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi - İnşaat Mühendisliği Bölümü
24 Kaynak ve CNC Simülatörü Laboratuvarı Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi - Makine Mühendisliği Bölümü
25 Makine Mühendisliği Laboratuvarı Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi - Makine Mühendisliği Bölümü
26 Biyomekatronik ve Akıllı Sistemler Laboratuvarı Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi - Mekatronik Mühendisliği
27 Robotik ve Otonom Sistemler Laboratuvarı Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi - Mekatronik Mühendisliği
28 Isıl İşlem Laboratuvarı Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
29 Metalografi Laboratuvarı Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
30 Tekstil Mühendisliği Laboratuvarı Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi - Tekstil Mühendisliği Bölümü
31 Analitik Kimya Laboratuvarı Orman Fakültesi - Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü
32 Fiziksel ve Mekaniksel Ağaç Malzeme Laboratuvarı Orman Fakültesi - Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü
33 Kompozit Levha Laboratuvarı Orman Fakültesi - Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü
34 Kromatografi Laboratuvarı Orman Fakültesi - Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü
35 Lif ve Kağıt Laboratuvarı Orman Fakültesi - Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü
36 Orman Biyolojisi ve Odun Koruma Laboratuvarı Orman Fakültesi - Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü
37 Orman Ürünleri Kimyası Laboratuvarı Orman Fakültesi - Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü
38 Botanik Laboratuvarı Orman Fakültesi - Orman Mühendisliği Bölümü
39 Orman Amenajmanı Laboratuvarı Orman Fakültesi - Orman Mühendisliği Bölümü
40 Ölçme Bilgisi ve Kadastro Laboratuvarı Orman Fakültesi - Orman Mühendisliği Bölümü
41 Tohum Teknolojisi ve Silvikültür Laboratuarı Orman Fakültesi - Orman Mühendisliği Bölümü
42 Toprak İlmi ve Ekolojisi Laboratuvarı Orman Fakültesi - Orman Mühendisliği Bölümü