Test / Analiz Listesi
S.NO Testin Adı Uygulandığı Labaratuvar
1 Anti-kanser tedavilerde etkinlik, direnç mekanizması ve toksisite değerlendirme çalışmaları Bartın Üniversitesi / Merkezi Araştırma Laboratuvarı / Anti-Kanser Araştırma Laboratuvarı
2 Hücre ölümü ve Kanser ilişkisi çalışmaları Bartın Üniversitesi / Merkezi Araştırma Laboratuvarı / Anti-Kanser Araştırma Laboratuvarı
3 In vitro preklinik çalışmalar Bartın Üniversitesi / Merkezi Araştırma Laboratuvarı / Anti-Kanser Araştırma Laboratuvarı
4 Kanser Ar-Ge Çalışmaları Bartın Üniversitesi / Merkezi Araştırma Laboratuvarı / Anti-Kanser Araştırma Laboratuvarı
5 Kanser ilacı geliştirme çalışmaları Bartın Üniversitesi / Merkezi Araştırma Laboratuvarı / Anti-Kanser Araştırma Laboratuvarı
6 Kanserde moleküler hedeflemeyi amaçlayan özgün ilaç geliştirme çalışmaları Bartın Üniversitesi / Merkezi Araştırma Laboratuvarı / Anti-Kanser Araştırma Laboratuvarı
7 Tümör biyolojisi çalışmaları Bartın Üniversitesi / Merkezi Araştırma Laboratuvarı / Anti-Kanser Araştırma Laboratuvarı
8 Dip (Daldırarak) Kaplama  (Dip Coater) Bartın Üniversitesi / Merkezi Araştırma Laboratuvarı / İnce Film Laboratuvarı
9 Glove Box (Atmosferik Kontrol Kabini) Bartın Üniversitesi / Merkezi Araştırma Laboratuvarı / İnce Film Laboratuvarı
10 Spin (Döndürerek) Kaplama (Spin Coater) Bartın Üniversitesi / Merkezi Araştırma Laboratuvarı / İnce Film Laboratuvarı
11 Kalitatif Faz Analizi (Standart XRD Çekimi dahil) Bartın Üniversitesi / Merkezi Araştırma Laboratuvarı / Karakterizasyon Laboratuvarı
12 Kantitatif Faz (Rietveld) Analizi  (Standart XRD Çekimi dahil) Bartın Üniversitesi / Merkezi Araştırma Laboratuvarı / Karakterizasyon Laboratuvarı
13 Partikül Boyut Ölçümü Bartın Üniversitesi / Merkezi Araştırma Laboratuvarı / Karakterizasyon Laboratuvarı
14 X-Işını Kırınım Deseni Çekimi (Standart XRD Çekimi- Faz Analizi İçermeyen) Bartın Üniversitesi / Merkezi Araştırma Laboratuvarı / Karakterizasyon Laboratuvarı
15 Yüksek Sıcaklıkta X-Işını Kırınım Deseni Çekimi (max 1500°C)     Bartın Üniversitesi / Merkezi Araştırma Laboratuvarı / Karakterizasyon Laboratuvarı
16 Basma Testi Bartın Üniversitesi / Merkezi Araştırma Laboratuvarı / Mekanik Test Laboratuvarı
17 Beton Basınç Dayanım Testi Bartın Üniversitesi / Merkezi Araştırma Laboratuvarı / Mekanik Test Laboratuvarı
18 Çekme Testi Bartın Üniversitesi / Merkezi Araştırma Laboratuvarı / Mekanik Test Laboratuvarı
19 Üç Nokta Eğme Testi Bartın Üniversitesi / Merkezi Araştırma Laboratuvarı / Mekanik Test Laboratuvarı
20 Polimer Test Numunesi Üretimi (Mevcut Kalıp) Bartın Üniversitesi / Merkezi Araştırma Laboratuvarı / Polimer Laboratuvarı
21 Durağan Hal ve Zaman Çözümlemeli Floresans Spektrometresi Bartın Üniversitesi / Merkezi Araştırma Laboratuvarı / Spektroskopi Laboratuvarı
22 UV-VIS-NIR Spektrometre (Spektrum Tarama) Bartın Üniversitesi / Merkezi Araştırma Laboratuvarı / Spektroskopi Laboratuvarı
23 Biyolojik Numune İnceleme   Bartın Üniversitesi / Merkezi Araştırma Laboratuvarı / Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) Laboratuvarı
24 Biyolojik Numunelerin Kritik Nokta Kurutulması ve Kaplanması Bartın Üniversitesi / Merkezi Araştırma Laboratuvarı / Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) Laboratuvarı
25 EBSD Analizi Bartın Üniversitesi / Merkezi Araştırma Laboratuvarı / Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) Laboratuvarı
26 EBSD Analizi için Numune Hazırlanması Bartın Üniversitesi / Merkezi Araştırma Laboratuvarı / Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) Laboratuvarı
27 EDS Haritalama   Bartın Üniversitesi / Merkezi Araştırma Laboratuvarı / Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) Laboratuvarı
28 Numune Kaplama  (Tek seferde kaplanan numunelerin tümü 1 numune kabul edilir.) Bartın Üniversitesi / Merkezi Araştırma Laboratuvarı / Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) Laboratuvarı
29 Sadece EDS Nokta Analizi    Bartın Üniversitesi / Merkezi Araştırma Laboratuvarı / Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) Laboratuvarı
30 STEM Analizi      Bartın Üniversitesi / Merkezi Araştırma Laboratuvarı / Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) Laboratuvarı
31 Yüzey Görüntüsü Alma (SE ya da BSE Dedektörleri ile)     Bartın Üniversitesi / Merkezi Araştırma Laboratuvarı / Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) Laboratuvarı
32 Yüzey Görüntüsü Alma ve EDS Nokta Analizi  Bartın Üniversitesi / Merkezi Araştırma Laboratuvarı / Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) Laboratuvarı
33 Diferansiyel Taramalı Kalorimetre Hesaplaması (DSC) Bartın Üniversitesi / Merkezi Araştırma Laboratuvarı / Termal Analiz Laboratuvarı
34 Diferansiyel Termal Analiz (DTA) Bartın Üniversitesi / Merkezi Araştırma Laboratuvarı / Termal Analiz Laboratuvarı
35 Termogravimetrik Analiz (TG/DTG) Bartın Üniversitesi / Merkezi Araştırma Laboratuvarı / Termal Analiz Laboratuvarı
36 Denizde güvenlik ve emniyet acil durum uygulamalı eğitimleri Meslek Yüksekokulu / Ulaştırma Hizmetleri Bölümü / Denizde Canlı Kalabilme Eğitimi Platformu
37 SEYİR, TEKNE KULLANMA, VARDİYA TUTMA ESASLARI Meslek Yüksekokulu / Ulaştırma Hizmetleri Bölümü / Simülatör Eğitimi Laboratuvarı
38 Denizde güvenlik ve emniyet acil durum uygulamalı eğitimleri Meslek Yüksekokulu / Ulaştırma Hizmetleri Bölümü / Yangın Eğitimi Platformu
39 Akıllı Endüstri, Akıllı Lojistik ve Akıllı Liman ile ilgili projeler yapılmakta ve eğitimler verilmektedir. Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi / Bilgisayar Mühendisliği Bölümü / Akıllı Lojistik Sistemleri Laboratuvarı
40 Bilgisayarlarda akıllı lojistik sistemleri alanındaki çalışmalarda kullanılabilecek programlar yüklüdür. Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi / Bilgisayar Mühendisliği Bölümü / Akıllı Lojistik Sistemleri Laboratuvarı
41 Kamu Kurumları ve Firmalara bu alanlarda danışmanlık hizmeti de verilmektedir. Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi / Bilgisayar Mühendisliği Bölümü / Akıllı Lojistik Sistemleri Laboratuvarı
42 Big Data (büyük veri) analizleri sonucu özellikle firmalara yönelik öneri sistemleri geliştirilmektedir. (örneğin firmanın yaptığı satışlara göre raf dizilimi ve depolama yönetimi) Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi / Bilgisayar Mühendisliği Bölümü / Siber Güvenlik Ve Biyometri Laboratuvarı
43 Bilgisayarlarda siber güvenlik, büyük veri ve biyometri alanındaki çalışmalarda kullanılabilecek programlar yüklüdür. Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi / Bilgisayar Mühendisliği Bölümü / Siber Güvenlik Ve Biyometri Laboratuvarı
44 Kamu Kurumları ve Firmalara bu alanlarda danışmanlık hizmeti de verilmektedir. Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi / Bilgisayar Mühendisliği Bölümü / Siber Güvenlik Ve Biyometri Laboratuvarı
45 Kimliklendirme/tanıma uygulamalarının geliştirilmesinde insana ait özellik ve davranışlar kullanılmakta ve daha güvenli kimliklendirme/yetkilendirme sistemleri geliştirilmektedir. Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi / Bilgisayar Mühendisliği Bölümü / Siber Güvenlik Ve Biyometri Laboratuvarı
46 Siber güvenlik ve biyometri ile ilgili projeler yapılmakta ve eğitimler verilmektedir. Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi / Bilgisayar Mühendisliği Bölümü / Siber Güvenlik Ve Biyometri Laboratuvarı
47 Yapay zeka teknikleriyle kime ait olduğu bilinmeyen parmak izinden yüz eşkali, yaş, kan grubu, akrabalık bağı, cinsiyet, ayak boyu vs. gibi özelllikleri tahmin eden zeki sistemler geliştirilmektedir. Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi / Bilgisayar Mühendisliği Bölümü / Siber Güvenlik Ve Biyometri Laboratuvarı
48 Balon ve benzeri laboratuvar kaplarının ısıtılması ve kaynatılması için Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi / Çevre Mühendisliği Bölümü / Merkezi Araştırma Laboratuvarı (Kat 2 oda no2,Sağ)
49 İletkenlik ,Ph ölçümünü gerçekleştirmek Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi / Çevre Mühendisliği Bölümü / Merkezi Araştırma Laboratuvarı (Kat 2 oda no2,Sağ)
50 Laboratuvarlarda kullanılanacak suyun organik ve inorganik maddelerden arındırılması için Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi / Çevre Mühendisliği Bölümü / Merkezi Araştırma Laboratuvarı (Kat 2 oda no2,Sağ)
51 Maddelerin belli sıcaklıkta ısıtılabilmesi ve reaksiyon işleminin gerçekleşmesi için Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi / Çevre Mühendisliği Bölümü / Merkezi Araştırma Laboratuvarı (Kat 2 oda no2,Sağ)
52 Numuneleri sabit tartıma getirmek Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi / Çevre Mühendisliği Bölümü / Merkezi Araştırma Laboratuvarı (Kat 2 oda no2,Sağ)
53 Numunelerin faz ayrımını gerçekleştirmek Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi / Çevre Mühendisliği Bölümü / Merkezi Araştırma Laboratuvarı (Kat 2 oda no2,Sağ)
54 Numunelerin kaynaktan alınıp sağlıklı koşullarda laboratuvar ortamına taşınmasnda Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi / Çevre Mühendisliği Bölümü / Merkezi Araştırma Laboratuvarı (Kat 2 oda no2,Sağ)
55 Numunelerin Kimyasal Oksijen İhtiyacını Belirlemek Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi / Çevre Mühendisliği Bölümü / Merkezi Araştırma Laboratuvarı (Kat 2 oda no2,Sağ)
56 Spektroskopik analiz yöntemiyle materyalleri belirlemek Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi / Çevre Mühendisliği Bölümü / Merkezi Araştırma Laboratuvarı (Kat 2 oda no2,Sağ)
57 Tüp, beher, erlen vb. kaplar içindeki maddelerin belli bir sıcaklıkta muhafazası için Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi / Çevre Mühendisliği Bölümü / Merkezi Araştırma Laboratuvarı (Kat 2 oda no2,Sağ)
58 Mikroskobik Canlıları İnceleme Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi / Çevre Mühendisliği Bölümü / Merkezi Araştırma Laboratuvarı(Kat 2 oda no 3, Sağ)
59 Numuneleri Karıştırmak İçin Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi / Çevre Mühendisliği Bölümü / Merkezi Araştırma Laboratuvarı(Kat 2 oda no 3, Sağ)
60 Numunelerin Kaynaktan Alınıp Sağlıklı Koşullarda Laboratuvar Ortamına Taşınmasında Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi / Çevre Mühendisliği Bölümü / Merkezi Araştırma Laboratuvarı(Kat 2 oda no 3, Sağ)
61 Spektroskopik Analiz Yöntemiyle Materyalleri Belirlemek Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi / Çevre Mühendisliği Bölümü / Merkezi Araştırma Laboratuvarı(Kat 2 oda no 3, Sağ)
62 Toplam Yağ-Gres ve Toplam Petrol Hidrokarbon Ölçümü Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi / Çevre Mühendisliği Bölümü / Merkezi Araştırma Laboratuvarı(Kat 2 oda no 3, Sağ)
63 FTIR Spektrum Cihazı Organik Bileşiklerin Tanımlanmasında Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi / Çevre Mühendisliği Bölümü / Merkezi Araştırma Laboratuvarı(Kat 2 oda no 3, Sol)
64 Malzemelerin Elementel Kompozisyonu Belirlemede Kullanılır Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi / Çevre Mühendisliği Bölümü / Merkezi Araştırma Laboratuvarı(Kat 2 oda no 3, Sol)
65 Numuneleri Isıtmak İçin Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi / Çevre Mühendisliği Bölümü / Merkezi Araştırma Laboratuvarı(Kat 2 oda no 3, Sol)
66 Numunelerin Tartımı Amaçlı Kullanılır Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi / Çevre Mühendisliği Bölümü / Merkezi Araştırma Laboratuvarı(Kat 2 oda no 3, Sol)
67 Bacadan Çıkan Gazların Ölçümü İçin Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi / Çevre Mühendisliği Bölümü / Su ve Hava Kirliliği Laboratuvarı
68 Gürültü Ölçümü İçin Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi / Çevre Mühendisliği Bölümü / Su ve Hava Kirliliği Laboratuvarı
69 Koagülasyon ve Flokülasyon İşlemleri ile Atık Su Arıtımı İçin Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi / Çevre Mühendisliği Bölümü / Su ve Hava Kirliliği Laboratuvarı
70 Laboratuvarlarda Kullanılanacak Suyun Organik ve İnorganik Maddelerden Arındırılması İçin Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi / Çevre Mühendisliği Bölümü / Su ve Hava Kirliliği Laboratuvarı
71 Mikroskobik Canlıları İnceleyebilmek İçin Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi / Çevre Mühendisliği Bölümü / Su ve Hava Kirliliği Laboratuvarı
72 Numuneeri Belli Sıcaklığa Getirip Reaksiyonların Gerçekleşmesi İçin Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi / Çevre Mühendisliği Bölümü / Su ve Hava Kirliliği Laboratuvarı
73 Numuneleri Karıştırmak İçin Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi / Çevre Mühendisliği Bölümü / Su ve Hava Kirliliği Laboratuvarı
74 Numunelerin Belli Sıcaklıkta Tutulabilmeleri İçin Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi / Çevre Mühendisliği Bölümü / Su ve Hava Kirliliği Laboratuvarı
75 Numunelerin Tartımını Yapmak İçin Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi / Çevre Mühendisliği Bölümü / Su ve Hava Kirliliği Laboratuvarı
76 Suların Askıda Katı Madde Yüküne Bakabilmek İçin Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi / Çevre Mühendisliği Bölümü / Su ve Hava Kirliliği Laboratuvarı
77 Kaynak ve CNC işlemlerinin Simülatör üzerinde kullanılarak kullanıcıların bilgi becerisini geliştirmek ve yetkinlik kazandırılmasının sağlanması Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi / Makine Mühendisliği Bölümü / Kaynak ve CNC Simülatörü Laboratuvarı
78 Parmak Rehabilitasyonu için EMG Kontrollü Robotik Sistem Geliştirilmesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi / Mekatronik Mühendisliği / Biyomekatronik ve Akıllı Sistemler Laboratuvarı
79 Robotik Rehabilitasyonda Optimum Empedans Parametrelerinin Tespiti Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi / Mekatronik Mühendisliği / Biyomekatronik ve Akıllı Sistemler Laboratuvarı
80 Çoklu İşbirlikçi Robotlarla SLAM Tabanlı Alan Tarama Probleminde Optimum Döngü Kapatma Hesaplanması Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi / Mekatronik Mühendisliği / Robotik ve Otonom Sistemler Laboratuvarı
81 Kayıp Kişinin İnsansız Hava Araçları İle Gerçek-Zamanlı Otonom Tespiti Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi / Mekatronik Mühendisliği / Robotik ve Otonom Sistemler Laboratuvarı
82 Lif ve İpliklerin Mikroskop ile Analizi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi / Tekstil Mühendisliği Bölümü / Tekstil Mühendisliği Laboratuvarı
83 Dokunmuş Kumaşlarda Yapısal Özelliklerin Tayini Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi / Tekstil Mühendisliği Bölümü / Tekstil Mühendisliği Laboratuvarı
84 Dokunmuş Tekstil Mamüllerinin Eğilme Dayanımı Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi / Tekstil Mühendisliği Bölümü / Tekstil Mühendisliği Laboratuvarı
85 İplik Hatalarının Kara Tahtada Kontrolü Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi / Tekstil Mühendisliği Bölümü / Tekstil Mühendisliği Laboratuvarı
86 İplik Numarası Tayini Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi / Tekstil Mühendisliği Bölümü / Tekstil Mühendisliği Laboratuvarı
87 İplikte Büküm Tayini Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi / Tekstil Mühendisliği Bölümü / Tekstil Mühendisliği Laboratuvarı
88 Kimyasal Yöntemlerle Lif Analizi, Elyaf Karışım Oranlarının Tespiti Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi / Tekstil Mühendisliği Bölümü / Tekstil Mühendisliği Laboratuvarı
89 Numune boyama Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi / Tekstil Mühendisliği Bölümü / Tekstil Mühendisliği Laboratuvarı
90 Numune dokuma Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi / Tekstil Mühendisliği Bölümü / Tekstil Mühendisliği Laboratuvarı
91 Teksil Mamullerinin Çektirme Yöntemine Boyanması Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi / Tekstil Mühendisliği Bölümü / Tekstil Mühendisliği Laboratuvarı
92 Tekstil Maddelerinin Su Ekstraktının pH Tayini Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi / Tekstil Mühendisliği Bölümü / Tekstil Mühendisliği Laboratuvarı
93 Tere Karşı Renk Haslığı Tayini Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi / Tekstil Mühendisliği Bölümü / Tekstil Mühendisliği Laboratuvarı
94 Organik bileşenlerin tanımlanması (FTIR) Orman Fakültesi / Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü / Analitik Kimya Laboratuvarı
95 Şeker Analizleri Orman Fakültesi / Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü / Analitik Kimya Laboratuvarı
96 Şeker bileşenleri, Organik asitler, Fenolik bileşenler (HPCL) Orman Fakültesi / Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü / Analitik Kimya Laboratuvarı
97 Tall Yağı Analizleri Orman Fakültesi / Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü / Analitik Kimya Laboratuvarı
98 Temel Odun Kimyası Analizleri Orman Fakültesi / Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü / Analitik Kimya Laboratuvarı
99 Toplam fenolik madde, Antioksidan, Kalitatif ve Kantitatif analizler (UV) Orman Fakültesi / Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü / Analitik Kimya Laboratuvarı
100 Uçucu Yağlar ve Maddelerin Analizi Orman Fakültesi / Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü / Analitik Kimya Laboratuvarı
101 Çekme Direnci Testi Orman Fakültesi / Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü / Fiziksel ve Mekaniksel Ağaç Malzeme Laboratuvarı
102 Eğilme Direnci Testi Orman Fakültesi / Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü / Fiziksel ve Mekaniksel Ağaç Malzeme Laboratuvarı
103 Sandalye Yorulma Testi Orman Fakültesi / Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü / Fiziksel ve Mekaniksel Ağaç Malzeme Laboratuvarı
104 Yoğunluk, Hacim-Ağırlık Tayini Orman Fakültesi / Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü / Fiziksel ve Mekaniksel Ağaç Malzeme Laboratuvarı
105 Yağ asidi, Pestisit, Aroma, Poliaromatik hidrokarbon analizleri (GC-MS) Orman Fakültesi / Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü / Kromatografi Laboratuvarı
106 Tohum Hayatiyet Testi Orman Fakültesi / Orman Mühendisliği Bölümü / Tohum Teknolojisi ve Silvikültür Laboratuarı
107 Tohum Kalite ve Çimlendirme Parametre Testleri Orman Fakültesi / Orman Mühendisliği Bölümü / Tohum Teknolojisi ve Silvikültür Laboratuarı
108 Toprağın Biyolojik Ana.(Bakteri ve Mantar Sayısı, Mikrobiyal Biyokütle C, N ve P, Toprak Solunumu v.b.) Orman Fakültesi / Orman Mühendisliği Bölümü / Toprak İlmi ve Ekolojisi Laboratuvarı
109 Toprağın Fiziksel Analizleri (Tane yoğunluğu, Hacim Ağırlığı, Gözenek Hacmi, Nem İçeriği ve Tekstür v.b.) Orman Fakültesi / Orman Mühendisliği Bölümü / Toprak İlmi ve Ekolojisi Laboratuvarı
110 Toprağın Kimyasal Analiz. (pH, Karbon, Azot, Fosfor, Kireç, Ayrışma Oranı ve Tuzluluk v.b.) Orman Fakültesi / Orman Mühendisliği Bölümü / Toprak İlmi ve Ekolojisi Laboratuvarı
111 Otsu ve odunsu bitki taksonları teşhisi Ulus Meslek Yüksekokulu / Ormancılık Bölümü / Bitki Materyali Laboratuvarı