Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM)
Cihaz Özellikleri Cihaz Sorumlusunun
Markası / Modeli TESCAN / MAIA3 XMU Adı Soyadı Öğr. Gör. Halil EŞGİN
Demirbaş Sicil Numarası 253.3.6/14/31655 Telefon 0378 501 10 10-2900
Cihaz Durumu / Adedi Kullanımda / 1 adet Eposta hesgin@bartin.edu.tr; esginhalil@gmail.com
Bulunduğu Labaratuvar Bartın Üniversitesi / Merkezi Araştırma Laboratuvarı / Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) Laboratuvarı
Cihaza Ait Resimler