Durağan Hal ve Zaman Çözümlemeli Floresans Spektrometresi
Cihaz Özellikleri Cihaz Sorumlusunun
Markası / Modeli Edinburgh Instruments / FS5 Adı Soyadı Öğr. Gör. Halil EŞGİN
Demirbaş Sicil Numarası 253.3.6.2.17-1 Telefon 0378 501 10 10-2900
Cihaz Durumu / Adedi Kullanımda / 1 adet Eposta hesgin@bartin.edu.tr; esginhalil@gmail.com
Bulunduğu Labaratuvar Bartın Üniversitesi / Merkezi Araştırma Laboratuvarı / Spektroskopi Laboratuvarı
Cihaza Ait Resimler