Su Banyosu
Cihaz Özellikleri Cihaz Sorumlusunun
Markası / Modeli Nüve / BM 402 Adı Soyadı Doç. Dr. Handan Ucun Özel
Demirbaş Sicil Numarası Telefon 0378 5011000 - 1228
Cihaz Durumu / Adedi Kullanımda / 1 adet Eposta handanucun@bartin.edu.tr
Bulunduğu Labaratuvar Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi / Çevre Mühendisliği Bölümü / Su ve Hava Kirliliği Laboratuvarı
Cihaza Ait Resimler


Teknik Özellikleri

BM 402: 30 litre * S›cakl›k çal›flma aral›¤›: Ortam S›cakl›¤› +5°C / 80°C * Programlanabilir PID mikroifllemcili kontrol sistemi * Kararl› ve sabit s›cakl›klar için çok iyi s›v› s›cakl›¤› kontrolü * Homojen s›cakl›klar için güçlü dahili sirkülasyon pompas› * S›cakl›k ve zaman için dijital göstergeler ve kullan›m› kolay kontrol paneli * Çal›fl›lan numunelerin hassasiyetine ba¤l› olarak programlanabilen alarm limitleri * Yekpare ve paslanmaz çelik tank * De¤iflik kapasitede tüp ve flasklar için çeşlitli aksesuvarlar * Opsiyonel harici sirkülasyon sistemi * Opsiyonel NüvethermTM veri kontrol yaz›l›m› ve RS 232 kiti * Kapaklar opsiyoneldir, ayrıca sipariş edilmelidir.