PROJEKSİYON
Cihaz Özellikleri Cihaz Sorumlusunun
Markası / Modeli LG / Adı Soyadı Öğr. Gör. Nazlı İlke EKEN TÜRER
Demirbaş Sicil Numarası 255.2.5/12/86328 Telefon 0378 227 99 39-150
Cihaz Durumu / Adedi Aktif / 1 adet Eposta nazlilkeeken@bartin.edu.tr
Bulunduğu Labaratuvar Meslek Yüksekokulu / Tüm Bölümler / Bilgisayar Laboratuvarı 1
Cihaza Ait Resimler


Teknik Özellikleri