Bilgisayar-Ekran
Cihaz Özellikleri Cihaz Sorumlusunun
Markası / Modeli Yönsis / Adı Soyadı Öğr. Gör. Bilge TUNÇKOL
Demirbaş Sicil Numarası 255.2.5/12/86855-255.2.1/12/86167 Telefon 0378 501 1000 - 2492
Cihaz Durumu / Adedi Aktif / 1 adet Eposta btunckol@bartin.edu.tr
Bulunduğu Labaratuvar Ulus Meslek Yüksekokulu / Ormancılık Bölümü / Bitki Materyali Laboratuvarı
Cihaza Ait Resimler


Teknik Özellikleri