Yangın Elbisesi (İlave olarak, Balta, Can Halatı, Fener, Miğfer, Eldiven, Çizme)
Cihaz Özellikleri Cihaz Sorumlusunun
Markası / Modeli / Adı Soyadı Öğr. Gör. Murat DEMİR
Demirbaş Sicil Numarası Telefon 0378 518 1901
Cihaz Durumu / Adedi Aktif / 1 adet Eposta muratdemir@bartin.edu.tr
Bulunduğu Labaratuvar Meslek Yüksekokulu / Ulaştırma Hizmetleri Bölümü / Gemicilik ve Denizde Güvenlik Laboratuvarı
Cihaza Ait Resimler

Teknik Özellikleri