Hortumların valflere bağlantısı için kaplinler ve anahtarı
Cihaz Özellikleri Cihaz Sorumlusunun
Markası / Modeli / Adı Soyadı Öğr. Gör. Ömer ALADAĞ
Demirbaş Sicil Numarası Telefon 0378 518 1901
Cihaz Durumu / Adedi Aktif / 1 adet Eposta oaladag@bartin.edu.tr
Bulunduğu Labaratuvar Meslek Yüksekokulu / Ulaştırma Hizmetleri Bölümü / Yangın Eğitimi Platformu
Cihaza Ait Resimler

Teknik Özellikleri