Pansuman için gerekli malzeme ve çeşitli bandajlar
Cihaz Özellikleri Cihaz Sorumlusunun
Markası / Modeli / Adı Soyadı Öğr. Gör. Tamer YAĞIZ
Demirbaş Sicil Numarası Telefon 0378 518 1901
Cihaz Durumu / Adedi Aktif / 1 adet Eposta tyagiz@bartin.edu.tr
Bulunduğu Labaratuvar Meslek Yüksekokulu / Ulaştırma Hizmetleri Bölümü / İlkyardım Laboratuvarı
Cihaza Ait Resimler

Teknik Özellikleri