GLUKOMETRE CİHAZI
Cihaz Özellikleri Cihaz Sorumlusunun
Markası / Modeli / Adı Soyadı Öğr.Gör.Aslı SALDAMLI
Demirbaş Sicil Numarası 253.3.5.99-10 Telefon 0378 223 5419
Cihaz Durumu / Adedi Aktif / 1 adet Eposta asaldamli@bartin.edu.tr
Bulunduğu Labaratuvar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu / Tıbbi Hizmetler ve Teknikleri Bölümü / İlk ve Acil Yardım Programı Uygulama Laboratuvarı
Cihaza Ait Resimler


Teknik Özellikleri

- Ortalama ölçüm süresi 8 saniyeyi - Ölçüm aralığı 20/60 mg/dl . - Ölçüm çubuk seti, parmak delme aleti ve parmak delme iğne seti - Taşıma çantası var.