KADIN SONDA TAKMA EĞİTİMİ MODELİ
Cihaz Özellikleri Cihaz Sorumlusunun
Markası / Modeli / Adı Soyadı Öğr.Gör.Aslı SALDAMLI
Demirbaş Sicil Numarası 255.1.5.11-27 Telefon 0378 223 5419
Cihaz Durumu / Adedi Aktif / 1 adet Eposta asaldamli@bartin.edu.tr
Bulunduğu Labaratuvar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu / Tıbbi Hizmetler ve Teknikleri Bölümü / İlk ve Acil Yardım Programı Uygulama Laboratuvarı
Cihaza Ait Resimler


Teknik Özellikleri

- Model bir kadın genital organı gösteren boyutlarda ve yandan kesitli, kesitin görünen kısımlarında ; - Rektum - Uterus - Mesane - Pelvis Kemiği - Üretral Sfinkter ve Kaslar - Klitoris - Üretral Meatus - Labium minör ve majör - Vajina - Anüs gözlemlenebilir olmalıdır. - Model üzerinde, kayganlaştırıcı kullanılarak, realistik düzeyde üriner sonda takma eğitimi verilebilmelidir. - Üriner kateterin hareketi ve şişirilmesi kesitten görülebilmedir. - Model üzerinde ayrıca anatomi ve genital bölgenin sonda uygulama öncesi ve sonrasında temizlenmesi eğitiminde kullanılabilir yapıda olmalıdır. - Model üzerinde 16 french veya daha küçük sonda kullanılabilmelidir.