Dijital Fleksiyonmetre
Cihaz Özellikleri Cihaz Sorumlusunun
Markası / Modeli TKK / Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Ali Özkan
Demirbaş Sicil Numarası Telefon 0378 223 5242
Cihaz Durumu / Adedi Aktif / 1 adet Eposta aliozkan@bartin.edu.tr
Bulunduğu Labaratuvar Spor Bilimleri Fakültesi / Antrenörlük Eğitimi Bölümü / Egzersiz ve Spor Fizyolojisi Laboratuvarı
Cihaza Ait Resimler


Teknik Özellikleri

Öne doğru eğilme seviyesini cm cinsinden dijital ekranında gösterir. Her ölçümü ve İki testin en yüksek değerini göstererek ölçüm sonrası işlemleri kolaylaştırır.