Vorteks
Cihaz Özellikleri Cihaz Sorumlusunun
Markası / Modeli SCILOGEX / MX-S Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Yavuz ERDEN
Demirbaş Sicil Numarası 253.3.5.22.9-1 Telefon 0378 501 1000 - 1511
Cihaz Durumu / Adedi Aktif / 1 adet Eposta yerden@bartin.edu.tr
Bulunduğu Labaratuvar Fen Fakültesi / Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü / Hücre Kültürü Laboratuvarı
Cihaza Ait Resimler


Teknik Özellikleri

250 ila 2500 rpm arasında değişken hız seçeneğine sahiptir. Genel laboratuvar kullanımına uygundur.