Hassas Terazi
Cihaz Özellikleri Cihaz Sorumlusunun
Markası / Modeli SHIMADZU / AUW220D Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Dursun KISA
Demirbaş Sicil Numarası 253.3.6.99-189 Telefon 0378 501 1000-1519
Cihaz Durumu / Adedi Aktif / 1 adet Eposta dkisa@bartin.edu.tr
Bulunduğu Labaratuvar Fen Fakültesi / Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü / Moleküler Biyoloji Laboratuvarı
Cihaza Ait Resimler


Teknik Özellikleri

220 gr ±0.1mg hassasiyet ile tartım almaya olanak sağlayan cihaz, otomatik kalibrasyon özelliğine sahiptir.