Terazi
Cihaz Özellikleri Cihaz Sorumlusunun
Markası / Modeli Kern / PFB2000-2 Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Dursun KISA
Demirbaş Sicil Numarası 253.3.6.99-191 Telefon 0378 501 1000-1519
Cihaz Durumu / Adedi Aktif / 1 adet Eposta dkisa@bartin.edu.tr
Bulunduğu Labaratuvar Fen Fakültesi / Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü / Moleküler Biyoloji Laboratuvarı
Cihaza Ait Resimler


Teknik Özellikleri

1200±0,01 g hassasiyete sahip laboratuvar terazisi.