Soğutmalı Santrifüj
Cihaz Özellikleri Cihaz Sorumlusunun
Markası / Modeli Thermo Scientific / SL 8R Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Dursun KISA
Demirbaş Sicil Numarası 253.3.6.3ç19-6 Telefon 0378 501 1000-1519
Cihaz Durumu / Adedi Aktif / 1 adet Eposta dkisa@bartin.edu.tr
Bulunduğu Labaratuvar Fen Fakültesi / Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü / Moleküler Biyoloji Laboratuvarı
Cihaza Ait Resimler


Teknik Özellikleri

2ml’lik 12 örneği aynı anda parçalamaya olanak sağlayan zaman ve devir ayarlı homojenizatör.