NanoDrop Cihazı
Cihaz Özellikleri Cihaz Sorumlusunun
Markası / Modeli / Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Dursun KISA
Demirbaş Sicil Numarası 253.3.5.3.1-1 Telefon 0378 501 1000-1519
Cihaz Durumu / Adedi Aktif / 1 adet Eposta dkisa@bartin.edu.tr
Bulunduğu Labaratuvar Fen Fakültesi / Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü / Moleküler Biyoloji Laboratuvarı
Cihaza Ait Resimler


Teknik Özellikleri

DNA, RNA ve protein miktarı belirlemede kullanılan nanodrop cihazı.