Buzdolabı
Cihaz Özellikleri Cihaz Sorumlusunun
Markası / Modeli Arçelik / Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Fahriye ZEMHERİ
Demirbaş Sicil Numarası 253.3.2.1.1-21 Telefon 0378 501 1000-1510
Cihaz Durumu / Adedi Aktif / 1 adet Eposta fzemheri@bartin.edu.tr
Bulunduğu Labaratuvar Fen Fakültesi / Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü / Moleküler Biyoloji Laboratuvarı
Cihaza Ait Resimler

Teknik Özellikleri

Genel laboratuvar kullanımı, +4℃ ve -20℃’de numunu saklamak amaçlı kullanılmaktadır.