Vorteks
Cihaz Özellikleri Cihaz Sorumlusunun
Markası / Modeli SCILOGEX / MX-S Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Fahriye ZEMHERİ
Demirbaş Sicil Numarası Telefon 0378 501 1000-1510
Cihaz Durumu / Adedi Aktif / 1 adet Eposta fzemheri@bartin.edu.tr
Bulunduğu Labaratuvar Fen Fakültesi / Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü / Moleküler Biyoloji Laboratuvarı
Cihaza Ait Resimler


Teknik Özellikleri

250 ila 2500 rpm arasında değişken hız seçeneğine sahiptir. Genel laboratuvar kullanımına uygundur.