Çeker Ocak
Cihaz Özellikleri Cihaz Sorumlusunun
Markası / Modeli Dizayn Lab / 150 Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Recep TAŞ
Demirbaş Sicil Numarası 253.3.6.4.1-4 Telefon 0378 501 1000-1516
Cihaz Durumu / Adedi Aktif / 1 adet Eposta rtas@bartin.edu.tr
Bulunduğu Labaratuvar Fen Fakültesi / Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü / Nanoteknoloji Laboratuvarı
Cihaza Ait Resimler


Teknik Özellikleri

150 cm’lik çeker ocak. Genel laboratuvar kullanımına uygundur.