Hücre Parçalayıcı (Sonikatör)
Cihaz Özellikleri Cihaz Sorumlusunun
Markası / Modeli / Adı Soyadı Dr.Öğr.Üyesi Hasan Ufuk ÇELEBİOĞLU
Demirbaş Sicil Numarası Telefon 0378 5011000/1543
Cihaz Durumu / Adedi Kullanımda / 1 adet Eposta hcelebioglu@bartin.edu.tr
Bulunduğu Labaratuvar Bartın Üniversitesi / Merkezi Araştırma Laboratuvarı / Anti-Kanser Araştırma Laboratuvarı
Cihaza Ait Resimler

Teknik Özellikleri