Tohum Kalite ve Çimlendirme Parametre Testleri
Malzeme / Metod /
Ücret 50 TL/Numune
Sorumlu Doç. Dr. Halil Barış ÖZEL
Uygulayan Labaratuvar Orman Fakültesi / Orman Mühendisliği Bölümü / Tohum Teknolojisi ve Silvikültür Laboratuarı