Toprağın Kimyasal Analiz. (pH, Karbon, Azot, Fosfor, Kireç, Ayrışma Oranı ve Tuzluluk v.b.)
Malzeme / Metod /
Ücret
Sorumlu Doç. Dr. İlyas BOLAT
Uygulayan Labaratuvar Orman Fakültesi / Orman Mühendisliği Bölümü / Toprak İlmi ve Ekolojisi Laboratuvarı