Kanserde moleküler hedeflemeyi amaçlayan özgün ilaç geliştirme çalışmaları
Malzeme / Metod /
Ücret
Sorumlu Dr. Öğr. Üyesi Hasan Ufuk Çelebioğlu
Uygulayan Labaratuvar Bartın Üniversitesi / Merkezi Araştırma Laboratuvarı / Anti-Kanser Araştırma Laboratuvarı