Kayıp Kişinin İnsansız Hava Araçları İle Gerçek-Zamanlı Otonom Tespiti
Malzeme / Metod /
Ücret
Sorumlu Öğr. Gör. Dr. Harun Yetkin
Uygulayan Labaratuvar Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi / Mekatronik Mühendisliği / Robotik ve Otonom Sistemler Laboratuvarı