Akıllı Endüstri, Akıllı Lojistik ve Akıllı Liman ile ilgili projeler yapılmakta ve eğitimler verilmektedir.
Malzeme / Metod /
Ücret
Sorumlu Dr. Öğr. Üyesi Eyüp Burak CEYHAN
Uygulayan Labaratuvar Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi / Bilgisayar Mühendisliği Bölümü / Akıllı Lojistik Sistemleri Laboratuvarı