Bilgisayarlarda siber güvenlik, büyük veri ve biyometri alanındaki çalışmalarda kullanılabilecek programlar yüklüdür.
Malzeme / Metod /
Ücret
Sorumlu Dr. Öğr. Üyesi Eyüp Burak CEYHAN
Uygulayan Labaratuvar Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi / Bilgisayar Mühendisliği Bölümü / Siber Güvenlik Ve Biyometri Laboratuvarı