Durağan Hal ve Zaman Çözümlemeli Floresans Spektrometresi
Malzeme / Metod /
Ücret 50 TL / Numune
Sorumlu Öğr. Gör. Volkan Murat Yılmaz
Uygulayan Labaratuvar Bartın Üniversitesi / Merkezi Araştırma Laboratuvarı / Spektroskopi Laboratuvarı