Üç Nokta Eğme Testi
Malzeme / Metod /
Ücret 60 TL / Numune
Sorumlu Öğr. Gör. Volkan Murat Yılmaz
Uygulayan Labaratuvar Bartın Üniversitesi / Merkezi Araştırma Laboratuvarı / Mekanik Test Laboratuvarı