Termogravimetrik Analiz (TG/DTG)
Malzeme / Metod /
Ücret 100 TL / Numune
Sorumlu Öğr. Gör. Volkan Murat Yılmaz
Uygulayan Labaratuvar Bartın Üniversitesi / Merkezi Araştırma Laboratuvarı / Termal Analiz Laboratuvarı