Glove Box (Atmosferik Kontrol Kabini)
Malzeme / Metod /
Ücret 10 TL /Saat 100 TL /Gün
Sorumlu Öğr. Gör. Halil EŞGİN
Uygulayan Labaratuvar Bartın Üniversitesi / Merkezi Araştırma Laboratuvarı / İnce Film Laboratuvarı