Tüp, beher, erlen vb. kaplar içindeki maddelerin belli bir sıcaklıkta muhafazası için
Malzeme / Metod /
Ücret
Sorumlu Dr. Öğr. Üyesi Betül Tuba Gemici
Uygulayan Labaratuvar Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi / Çevre Mühendisliği Bölümü / Merkezi Araştırma Laboratuvarı (Kat 2 oda no2,Sağ)