Koagülasyon ve Flokülasyon İşlemleri ile Atık Su Arıtımı İçin
Malzeme / Metod /
Ücret
Sorumlu Dr. Öğr. Üyesi Betül Tuba Gemici
Uygulayan Labaratuvar Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi / Çevre Mühendisliği Bölümü / Su ve Hava Kirliliği Laboratuvarı