Toplam fenolik madde, Antioksidan, Kalitatif ve Kantitatif analizler (UV)
Malzeme / Metod /
Ücret
Sorumlu Prof. Dr. İbrahim TÜMEN
Uygulayan Labaratuvar Orman Fakültesi / Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü / Analitik Kimya Laboratuvarı