Yağ asidi, Pestisit, Aroma, Poliaromatik hidrokarbon analizleri (GC-MS)
Malzeme / Metod /
Ücret
Sorumlu Prof. Dr. İbrahim TÜMEN
Uygulayan Labaratuvar Orman Fakültesi / Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü / Kromatografi Laboratuvarı