Partikül Boyut Ölçüm Cihazı
Cihaz Özellikleri Cihaz Sorumlusunun
Markası / Modeli Malvern / Mastersizer 3000 Adı Soyadı Öğr. Gör. Volkan Murat Yılmaz
Demirbaş Sicil Numarası 253.3.6/16/72452 Telefon 0378 294 91 81-167
Cihaz Durumu / Adedi Aktif / 1 adet Eposta myilmaz@bartin.edu.tr
Bulunduğu Labaratuvar Bartın Üniversitesi / Merkezi Araştırma Laboratuvarı / Karakterizasyon Laboratuvarı
Cihaza Ait Resimler