Karakterizasyon Laboratuvarı
Bağlı Olduğu Kurum Bartın Üniversitesi - Merkezi Araştırma Laboratuvarı
Labaratuvar Sorumlusu Öğr. Gör. Halil EŞGİN
E-Posta hesgin@bartin.edu.tr; esginhalil@gmail.com
Telefon 0378 501 10 00-2900
Adres Bartın Üniversitesi Kutlubey Yerleşkesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı
Laboratuvara Ait Resimler

Labaratuvarda Bulunan Cihazlar
1 X-Işını Difraktometresi (XRD)
2 Partikül Boyut Ölçüm Cihazı
Labaratuvarda Yapılan Analizler
1 X-Işını Kırınım Deseni Çekimi (Standart XRD Çekimi- Faz Analizi İçermeyen)
2 Kalitatif Faz Analizi (Standart XRD Çekimi dahil)
3 Kantitatif Faz (Rietveld) Analizi  (Standart XRD Çekimi dahil)
4 Yüksek Sıcaklıkta X-Işını Kırınım Deseni Çekimi (max 1500°C)    
5 Partikül Boyut Ölçümü