Partikül Boyut Ölçümü
Malzeme / Metod /
Ücret 60 TL / Numune
Sorumlu Öğr. Gör. Halil EŞGİN
Uygulayan Labaratuvar Bartın Üniversitesi / Merkezi Araştırma Laboratuvarı / Karakterizasyon Laboratuvarı